Affärsidé

GEOtext – utformar och dimensionerar vindkraftanläggningar som ska vara intressanta att äga även efter 10 års drift.

Målet är att uppnå en lönsam verkamhet genom högsta möjliga produktion av förnybar energi med lägsta möjliga konsekvenser i närområdet.

Arbetet sker dels på konsultbasis åt externa kunder och dels i projekt som helt eller delvis ägs av GEOtext.

Konsultjänster av olika slag är ett komplement till kärnområdet: informationsuppdrag, stöd i rekryteringsprocesser, strategisk rådgivning etc.

foto som visar maskinhus på marken med emballage