Kunder

GEOtext har sedan 1997 haft en bred kundkrets:

  • markägare med vindstarka lägen,

  • projektbolag med Rikard Hedenblad som grundare som Lilla Marieholms Kraft AB och HS Kraft AB,

  • vindkraftbolag som O2/Vindkompaniet, Stena Renewables och Nordisk Vindkraft/RES Scandinavia,

  • leverantörer av vindkraftverk som Vestas, WindWorld, Enercon och N.E.G.Micon samt

  • myndigheter, kommuner och föreningar.
foto som visar maskinhus på marken med emballage