Höge Väg-projektet invigt

Vindkraftanläggningen Höge Väg om 18 vindkraftverk på Linderödsåsen i Kristianstads kommun har invigts den 10 november 2016 efter ett tags inkörning.

Det hela tog sin början 2006 på Jakob Palmstiernas (Maltesholms gods) initiativ. Ett projektbolag (Linderödsåsens Kraft AB) bildades, samägt av HS Kraft under Rikard Hedenblads ledning och Jacob Palmstierna på Maltesholms gods. HS Kraft svarade för utformning och tillståndsprocess.

HS Kraft AB bildades 2006 av Carl Johan von Schwerin och Rikard Hedenblad med syftet att ta fram en portfölj av ett tiotal större vindkraftprojekt i södra Sverige – det nu invigda projektet var ett av de första. Genom åren har HS Kraft gått en annan väg och Vattenfall tillsammans med Skandia har tagit över projektet, finansierat och genomfört etableringen.

Bilden visar ögonblicket när Vattenfalls vice koncernchef Ingrid Bonde och Skandias chef infrastrukturinvesteringar Roger Johansson klipper bandet.

Vattenfalls pressmeddelande >>här.
Kristianstadsbladet om invigningen >>här.
SR P4 Kristianstad om invigningen >>här.

Lillgrund