Regeringen meddelar inte tillstånd

Regeringen har beslutat att inte ge tillstånd för en vindkraftanläggning i havet fem kilometer sydost om Hanö i västra Blekinge.

Blekinge offshore AB har sökt tillstånd för en gruppstation om upp till 700 vindkraftverk. Under tillståndsprocessen inför ansökan har försvaret meddelat att man inte kan acceptera projektet.

"– Riksdagen har tydliggjort att Sveriges försvarsambitioner ska öka. Då behöver försvaret kunna öva. Hanöbukten är ett av de strategiskt mest viktiga försvarsområden Sverige har. Regeringen har prövat detta ärende noga och kommit fram till att det i detta fall inte går att kombinera försvarsverksamheten med vindkraftverken"

Regeringens pressmeddelande >>här.

Lillgrund