Förnybar energi – nu sol

GEOtext har under åren 2011–2013 prövat möjligheten att etablera ett större vindkraftprojekt längs kusten strax norr om Mombasa i södra Kenya. Även ett solenergiprojekt i inlandet söder om Nairobi planerades. Nu har vi investerat i ett solprojekt i norra Kenya.

De tidigare satsningarna i Kenya har lagts på is 2013 på grund av försämrat säkerhetsläge och långa ledtider.

Den 30 augusti 2017 har ett litet steg med bärkaft i närtid tagits: GEOtext har deltagit i finansieringen av Nyabondo i Kenya, ett solenergiprojekt som genomförs av Ray Usanga House Ltd, ett Kenyanskt bolag.

Crowdfundingagenten Trine beskriver saken så här:
"An investment in this project will bring 2,400 solar products to rural Kenya. This means that over 12,000 people will access clean electricity and 2,902 tons of CO2 emissions will be reduced."

För att förse 12 000 svenska medborgare med el krävs 176 000 MWh vilket motsvarar ca 16 moderna landbaserade vindkraftverk i ett bra vindläge. Man får mer för pengarna i Kenya.

Och den årliga avkastningen? Dryga 5% på insatt kapital.

Trine hittar du>>här.

Trine: Nyabondo, Kenya