Nytt stöd till kommuner med vindkraft

Strax före julhelgen beslutade regeringen att ge Energimyndigheten i uppdrag att fördela en ”vindkraftpremie” till kommuner där vindkraft etablerats.

Syftet med vindkraftpremien uppges vara att stödja omställningen till ett förnybart energisystem genom att belöna kommuner som släppt fram vindkraftetableringar med driftsättning det föregående året. 70 miljoner ska årligen delas ut med en fördelning som bygger på mängden vindkraft – pengarna får användas fritt.

Eftersom svensk beskattning av företag hamnar hos staten har det kommunala intresset av vindkraftetableringar varit svagt. I många andra länder har man kommunal företagsbeskattning. Den här åtgärden kan ha betydelse för att underlätta framgången för vindkraftprojekt som är beroende av kommunala politiska beslut.

I pressmeddelandet motiveras beslutet inte närmare men frågan är relaterad till diskussioner om bygdepeng för vindkraft i norra Sverige och inför avskaffandet av kommunalt veto.

Regeringen presenterar beslutet>>här.

Lilla riksvapnet