Projektsamordnare till Energivision Syd

Energivison Syd är en ideell förening som bildats av en rad företrädare för civilsamhället i Skurup och Trelleborg. Föreningen ska fungera som en tankesmedja med siktet inställt mot 100% förnybar energiförsörjning i de båda kommunerna.

Föreningen har fått medel av Region Skånes miljöfond för att i ett första steg ta fram en bild av dagsläget med energikonsumtion och produktion. Därtill ska en bild av potentialen för produktion av förnybar energi tas fram, en bild av vilka förnybara energibärare, produktionssätt, som är särskilt lämpliga i södra Skåne.
Alla stenar ska vändas på för att säkra att inget produktkionssätt förbises, och i förlängningen ska det handla om att stimulera lokal produktion på affärsmässiga villkor så att södra Skånes näringsliv involveras.

För det här första steget söker nu föreningen en projektsamordnare som kan hålla i trådarna, svara för att underlag samlas in och att resultatet sammanställs och publiceras på lämpligt sätt. Det ska inte blir en hyllvärmare, utan konkret peka vidare på nästa steg.

Föreningens presentation av samordnarens roll kan hämtas >>här.