Porten till lokal nytta!

Även en liten hamn är en port till lokal nytta av närakusten-baserad havsbaserad vindkraft – 2m segeldjup räcker för att öppna dörren till arbetstillfällen och tjänstebehov lokalt.

Svensk vindkraftförening har i mars avslutat ett projekt finansierat huvudsakligen av Energimyndigheten. Projektet syftade till att klarlägga vilken lokal nytta man kan förvänta av havsbaserad vindkraft. Arbetet fokuserade på att ta fram en rapport baserad på en samhällsekonomisk modelll med indata hämtade från verklighetens befintliga projekt.
En kort presentation kan laddas ner >>här, och
en komplett IUC-rapport >>här.

Projeketets namn och ID
Havsbaserad vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft (48327-1)