Presentation av nya kvotkurvor för elcertifikat

Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bjuder in till ett seminarium den 12 februari på Gardermoen i Norge. Där presenteras kontrollstationsrapporterna. Seminariet är en del av den första kontrollstationen i det svensk-norska elcertifikatsystemet.

foto som visar en trappa från dörren på ett vindkraftverk