Energiopinionen i Sverige

Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som genomförs varje höst av olika forskningsprojekt vid Statsvetenskapliga institutionen, och Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Undersökningen med frågor om energi och
kärnkraft år 2013 omfattade 3 400 slumpmässigt utvalda personer från hela Sverige. Mätningarna har finansierats av Energimyndigheten.


Inte tråkig statistik utan omtumlande läsning om vad svenska folket tycker om hur elektrisk energi ska produceras.
Det mest intressanta är kanske att förändringarna genom åren varit relativt små: få vill ha kärnkraft och de flesta vill ha förnybar energi – även vid sommarstället. En kort och enkel rapport som kan laddas ner här.

foto som visar en trappa från dörren på ett vindkraftverk