Klimatåtgärder med ekonomisk tillväxt

"We live in a moment of great opportunity, and great risk."
"A new era for renewable energy resources"
En ny rapport visar hur världens länder kan uppnå ekonomisk tillväxt och samtidigt minska riskerna med klimatförändringen


Rapporten "Better Growth, Better Climate – The New Climate Ecoonomy Report" innehåller en global åtgärdsplan och presenterades den 16/9 2014 av "The Global Commission on the Economy and Climate". En av rekommendationerna är att ambitionen för förnybar och annan klimatneutral energiproduktion måste ytterligare höjas.
Rapporten presenterades i Sverige av Stockholm Environemntal Institute och kan läsas på newclimateeconomy.report/

foto som visar en trappa från dörren på ett vindkraftverk