Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft

Följande framgår av ett pressmeddelande den 18 december:
"Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram förslag om hur stöd till havsbaserad vindkraft ska utformas för att skapa förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft till havs."
"Fortsatta satsningar på vindkraft är en viktig del för att nå våra mål om förnybar elproduktion. Vi ser också att det finns flera fördelar med just havsbaserad vindkraft som ger en jämnare elproduktion och har en större acceptans hos lokalbefolkningen vid kustområden, säger energiminister Ibrahim Baylan."
"Stödsystemet ska utformas så att det helt ligger utanför elcertifikatsystemet och är förenligt med EU:s statsstödsregler. De olika stödformernas för- och nackdelar ska analyseras samt konsekvenserna av stödet för de som berörs. Även samhällsekonomiskt motiverande faktorer ska utredas."

Senast den 1 juni 2015 ska uppdraget redovisas.

Forts:
Uppdraget har redovisats och frågan hanteras nu av energikommissionen.

foto som visar en trappa från dörren på ett vindkraftverk