Noll utsläpp redan 2045?

I juni lämnar miljömålsberedningen in sitt slutbetänkande. Sju ledamöter som representerar beredningens sju partier presenterade delresultat i en artikel i DN den 9 februari

De sju partierna levererar en hög ambitionsnivå där 85% av utsläppsminskningen ska ske i Sverige och resten utanför landet för att därigenom minska avtrycket även för utsläpp knutna till importerade varor.

En sådan enighet över blockgränserna medför rimligtvis konsekvenser för energipolitiken efter 2020, det år som är slutmål för el-certifikaten. Utbyggnaden av förnybar energi kommer att fortsätta som en betydande del i utbyggnaden och renoveringen av det svenska el-produktionssystemet.

För att säkerställa omställningen föreslår man även ett klimatpolitiskt råd för att löpande utvärdera åtgärderna.

Miljömålsberedningens panelsamtal den 9 januari kan ses >>här.

Lillgrund