World Wind Energy Conference 2017

På initiativ från bland annat Svensk Vindkraftörening har man lyckats uppnå att WWEAs årliga globala konferensen för vindkraft kommer till Malmö 2017

Temat är demokratisk och uppskattad vindkraft och i fokus står utveckling av vindkraft i samverkan.
Mer info om konferensen kan nås >>här.

WWEA (World Wind Energy Association) är en ideell organistion som syftar till att underlätta för vindkraft globalt för att nå 100% förnybart. Det vill man uppnå genom att vara en plattform för kommunikation, genom rådgivning till organisationer och regeringar samt genom att stödja tekniköverföring.
Mer info om WWEC kasn nås >>här.

Lillgrund