Aktuella uppdrag

Emellanåt presenteras här exempel på aktuella uppdrag – huvudsakligen rör det sig om projekt som har en publik synlighet genom samrådsaktiviteter exempelvis.

foto som visar det inre av en mätmast