GEOtexts uppdrag

- Har du mark lämplig för ett vindkraftprojekt?
- Behöver du uppgradera/ändra ett miljötillstånd?
- Har ditt projekt kört fast?
- Behöver du extra kapacitet när det gäller projektutveckling?
- Behöver du utvärdera ett projekt inför finansiering?
- Behöver du vindkraftexpertis i stora eller små frågor?
- Är du en internationell aktör som vill in på svenska marknaden?

GEOtext har i egna bolag och som konsult sedan 1997 varit involverad i vindkraftprojekt som idag (2016-05) omfattar en installerad kapacitet om ca 400MW och mer än 150MW fortfarande under prövning, samt 180MW med tillstånd men ännu inte byggda.

GEOtext bygger strategi, utformar anläggningen samt leder och samordnar projektutvecklingen genom dess olika stadier så att kunden slutligen kan genomföra en god finansiering och upphandling. Allt syftar till en lönsam verksamhet som är intressant att äga även efter ett tiotal års drift.

GEOtext planerar och genomför samtliga aktiviteter som krävs för att nå fram till en finansieringsbar vindkraftanläggning:
- förstudie
- utformning
- vindenergiprognosticering med projektering av mätkampanj
- utveckling av projektet itll lagakraftvunna tillstånd
- Översyn och uppdatering av existerande miljötillstånd
- löpande kommunikation med myndigheter, nätägare, media, närboende leverantörer etc.

foto som visar det inre av en mätmast