Ägare

GEOtext är en varumärkesskyddad bifirma under Textbruket i Sverige AB som i sin helhet ägs av Rikard Hedenblad.

foto som visar maskinhus på marken med emballage