Teamet

GEOtext – bygger rätt team för varje uppdrag:
miljöjurist, meteorolog, planarkitekt, landskapsarkitekt, ekolog, teknisk expertis inom elkraft samt ekonom och affärsutvecklare.

Arbetet sker i modern datormiljö med expertsystem för projektutformning (erfarenhet av WindPRO sedan 2001) och för att ta fram original för tryck eller digital publicering.

ABK-09 tillämpas.

foto som visar maskinhus på marken med emballage