Att förutsäga vind

Vindförutsättningarna har central betydelse för lokalisering och utformning av en vindkraftanläggning.

Som komplement till teoretiska analyser är det oftast nödvändigt att genomföra en mätkampanj på plats för en säkrare utvärdering av medelvind, turbulens och gradient (=variation med höjd över mark). Det kritiska är inte att ta fram en medelvind – det kritiska är att för en viss plats tolka vilken produktion medelvinden kan förväntas mynna ut i, och vilka materialpåfrestningar man kan förvänta sig på 20 års sikt.

Det finns två goda skäl att ta detta på allvar, nämligen
- behovet av att välja bästa tekniklösning i upphandlingen, samt
- behovet av att minska riskhorisonten i samband med finansiering och/eller försäljning av projektet.

GEOtext projekterar vindprognosticering tillsammans med utomstående expertis (=internationellt erkända aktörer på området).

image