Till havs – offshore-projekt

Efter 15 års kraftfull utbyggnad av vindkraft på land i norra Sverige börjar nu blickarna riktas mot möjligheten att utveckla nya projekt längs kusten i södra Sverige där behovet är som störst.

Fördelen med havsbaserade vindkraftprojekt är att de kan förläggas långt ut i havet (30–40km ut) och därmed byggas och drivas utan någon som helst effekt på boendemiljöer på land.

Utanför territorialhavet (ca 22km) har kommunen inget avgörande infytande. I territorialhavet sker miljöprövningen under samma förutsättningar som på land vilket ger kommunensn möjlighet att påverka tililståndsbeslutet.

Havsbaserade vindkraftverk inom kommunens territorialhav syns relativt tydligt från land medan andra miljöeffekter mot boendemiljöer är närmast obefintliga (som rörliga skuggor och ljud). Inom territorialhavet kan energin produceras till en avsevärt lägre kostnad än längre ut i havet.

Fördelen med havsbaserade vindkraftprojekt närmare land är att kommunen och kommunens näringsliv får en betydande nytta av projektet. Längre ut kan tjänster handlas upp lite var som helst längs Östersjöns kuster – i territorialhavet är man så nära kommunens lokalsamhälle att allt som kan hanteras och handlas upp i en kommunal hamn prioriteras dit. Det handlar om allt från städtjänster, catering och övernattningstjänster till kvalificerade konsulttjänster.
Besöksnäringen blir en vinnare, och samhället vid hamnen får en ny arbetsplats!

Projektet "Havsbaserad vindkraft för klimatnytta och konkurrens" som finansierats huvudsakligen av Energimyndigheten slutfördes 2020-03-31 under ledning av Rikard hedenblad.
En kort presentation kan laddas ner >>här, och
en komplett IUC-rapport >>här.
Slutsatsen är att en liten lokal hamn med 2m seglingsdjup som kan hantera ett par tre servicebåtar och ett platskontor är porten till lokal nytta av kustnära havsbaserad vindkraft!

En vindkraftanläggning till havs är alltså synlig i sin helhet från land – det krävs stora avstånd, över 3 mil, för att man inte ska kunna uppfatta vindkraftverken påtagligt visuellt.

Vattenfalls 48 vindkraftverk i Malmö kommuns territorialhav ligger närmare, kanske sex kilometer som närmast til Klagshamns badstränder.

GEOtext har tagit fram ett bildspel som består av 24 högupplösta bilder som visar Lillgrund vindpark från brofästet söder om Malmö. Det visar Lillgrunds vindkraftverk kl 13.00 en dag i månaden under två år på ca 8 kilometers avstånd.
Bildspelet ger en god bild av hur synligheten varierar med olika väderförhållanden över året.
Kontakta Rikard Hedenblad för tillgång till bildspelet, som kan användas i publika presentationer och i samråd under tillståndsprocesser. Det innebär att GEOtext genomför en oberoende presentation med diskussion.
Mer >>information

image